Nowy rok szkolny 2010/2011

„Pozostaniemy młodymi, dokąd będziemy mogli
uczyć się nowych przyzwyczajeń i znosić przeciwności.”
Marie von Ebner-Esenbach

Szanowni Nauczyciele i Pracownicy Oświaty!
Drodzy Uczniowie i Rodzice!

Początek każdego roku szkolnego otwiera przed wszystkimi osobami związanymi z oświatą nowe możliwości, skłania do podejmowania ambitnych postanowień i wcielania w życie twórczych planów.

Po słonecznych wakacjach tysiące pełnych zapału uczniów wraca do odnowionych, pachnących świeżością szkół. Życzę Wam, Drodzy Uczniowie, aby szkoła była dla Was miejscem odkrywania i rozwijania talentów. Bądźcie ambitni w zdobywaniu wiedzy, wytrwali w pokonywaniu szkolnych trudów oraz rzetelni i odpowiedzialni. Niech spełnią się wasze plany i marzenia, a młodzieńcza chęć naprawiania świata zaowocuje wartościowymi dokonaniami.

U progu nowego roku szkolnego pragnę życzyć wszystkim Nauczycielom i Wychowawcom wielkiej satysfakcji z wypełniania misji przewodników życiowych młodych ludzi, radości z dużych i małych sukcesów oraz wielu pomysłów pozwalających przekształcić szkołę w miejsce przyjazne i bezpieczne.

Całemu środowisku oświatowemu życzę zapału do podejmowania nowych wyzwań, twórczej, sprzyjającej wszechstronnemu rozwojowi atmosfery pracy, satysfakcji z wprowadzania przeobrażeń służących doskonaleniu systemu oświaty oraz poprawie jakości kształcenia i wychowania.

Twórzmy wspólnie szkołę opartą na humanistycznych wartościach, potrafiącą mądrze czerpać z bogatych źródeł tradycji, ale także tworzyć i kreować wartości, dzięki którym nasza rzeczywistość stanie się lepsza i piękniejsza.

Dyrektor BOOS