Dostawa oleju opałowego wraz z transportem i rozładunkiem dla placówek oświatowych Gminy Więcbork – BOOS.261.1.2024

W myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych stroną internetową prowadzonego postępowania jest Platforma e-Zamówienia, dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c3ecb359-aa27-11ee-a681-52fe4aa7189e

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).