Informacja

 

Informacja w związku z postępowaniem rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych na terenie Więcborka na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Rodzice!

Postępowanie rekrutacyjne do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021 kończy się z dniem 27 marca 2020 r., tj. z dniem podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Dyrektor placówki, w której liczba kandydatów przekroczyła liczbę dostępnych miejsc, zawiadamia Burmistrza Więcborka o nieprzyjęciu dziecka w trybie postępowania rekrutacyjnego.

Uprzejmie informujemy, że wszystkim rodzicom dzieci, które nie dostały się do Przedszkola Gminnego „Niezapominajka” w Więcborku oraz do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Więcborku, Burmistrz Więcborka wskaże miejsce wychowania przedszkolnego.

Zgodnie z zapisami Prawa oświatowego, wskazanie nastąpi pisemnie, w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2020 r.

Dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku

Danuta Zawidzka