Informacja Dyrektora Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku

Na potrzeby kontaktu z pracownikami

 Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku

w tym w razie konieczności umówienia

osobistego stawiennictwa

podaje się dodatkowe numery telefonów

662 254 579    lub    662 254 585