Informacja Dyrektora BOOS w Więcborku

Dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej informuje, że zgodnie z Uchwałą NR XLIV/390/2014 Rady Miejskiej w Więcborkuz dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Sypniewie,  z dniem 1 września 2014 r. połączono Szkołę Podstawową im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie z Gimnazjum w Sypniewie.

 
Jednocześnie informujemy, że od dnia 1 września 2014 r. pełniącym obowiązki dyrektora szkoły jest Pani mgr Jadwiga Misiak, zastępcą Pani mgr Grażyna Jurgielska.