Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego

Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm..) informuję iż została wybrana najkorzystniejsza oferta w przetargu nieograniczonym na:
„Dostawę i zakup oleju opałowego dla placówek oświatowych Gminny Więcbork”

Wpłynęły trzy oferty:
1. TRANS-KOL PALIWA sp. z o. o.
ul. Toruńska 186, 62 – 600 KOŁO,
2. NAFTPOL HURT sp. z o. o.
Stopka 7; 86 – 010 Koronowo,
3. Przedsiębiorstwo Prywatne Handlowo – Usługowe PETROL – HAWEN
ul. Dąbrowskiego 8
64 – 920 PIŁA
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
TRANS-KOL PALIWA sp. z o. o.