Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na zakup oleju opałowego

Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) informuję iż została wybrana najkorzystniejsza oferta w przetargu nieograniczonym na zakup oleju opałowego sezonowego na 2013 r. dla placówek oświatowych Gminny Więcbork .

Wpłynęły dwie oferty:
1.    TRANS – KOL PALIWA s. z o. o.
ul. Toruńska 186
62 – 600 KOŁO

2.  NAFTPOL sp. j.
ul. Leśna 5
86 – 010 Koronowo

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ,, TRANS – KOL PALIWA s. z o. o., ul. Toruńska 186, 62 – 600 KOŁO

Oferta przedstawia się następująco:
1. Oferowana cena  BRUTTO –  3,68 zł.

Więcbork, dnia 03 grudnia 2012 r.