Informacja w sprawie programu „Książki naszych marzeń”

Informacja w sprawie programu „Książki naszych marzeń”

Działając na mocy umowy zawartej z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim dnia 11 maja 2017 r. informuję, że w 2017 r. szkoły podstawowe, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym, zakupiły do bibliotek szkolnych książki za łączną kwotę: 10.668,35 zł.

Dofinansowaniem  objęto szkoły:

Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Pęprzynie dotacja w wysokości: 2480,00

Szkoła Podstawowa im. ks. J. Twardowskiego w Jastrzębcu dotacja w wysokości: 3737,55

Gimnazjum im. ks. J. Twardowskiego w Jastrzębcu dotacja w wysokości: 2317,13

Zakup książek był możliwy dzięki współfinansowaniu zadania ze środków budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” przyjętego uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 maja 2015 r.

Danuta Zawidzka
Dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej
w Więcborku