KOMNIUKAT BURMISTRZA WIĘCBORKA

KOMUNIKAT BURMISTRZA WIĘCBORKA
w sprawie zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem,
wywołującym chorobę o nazwie COVID -19

Z uwagi na aktualną sytuację w Polsce i na świecie Burmistrz Więcborka mając na uwadze ochronę mieszkańców naszej gminy podjął decyzję o ograniczeniu do odwołania osobistego przyjmowania interesantów Urzędu Miejskiego w Więcborku oraz jednostek organizacyjnych podległych Gminie.
Jeżeli jest taka możliwość prosimy o załatwianie spraw urzędowych za pośrednictwem platformy e-PUAP, drogą elektroniczną lub telefoniczną.

W sprawach pilnych, w których istnieje konieczność osobistego stawiennictwa proszę o wcześniejsze umówienie wizyty w Urzędzie Miejskim w Więcborku

tel. 52 3895 – 207
e-mail: umwiecbork@wiecbork.pl

Mając na uwadze Państwa bezpieczeństwo odwołuję wszystkie wydarzenia, imprezy, konferencje wewnętrzne i zewnętrzne organizowane przez Gminę.
Powyższe decyzje są podyktowane narastającym zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym koronawirusem.
Prosimy mieszkańców Gminy Więcbork powracających do Polski z wyjazdów zagranicznych, bez względu na miejsce pobytu za granicą oraz cel wyjazdu, do bezwzględnego odbycia 14 – dniowej kwarantanny domowej, licząc od dnia powrotu do Polski. Takie postępowanie jest podyktowane narastającym zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez koronawirusa COVID-19, stwarzającym bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia ludzi oraz tym samym konieczność podjęcia działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się choroby.
Z uwagi na fakt, ze sytuacja jest dynamiczna i trudno przewidzieć kierunki rozprzestrzeniania się wirusa, apelujemy o śledzenie bieżących komunikatów na stronach Głównego Inspektora Sanitarnego https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/ oraz Gminy Więcbork www.wiecbork.pl

Burmistrz Więcborka
Waldemar Kuszewski