Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa oleju napędowego do autobusów szkolnych Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, stroną internetową prowadzonego postępowania jest miniPortal dostępny pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl.

Dokumenty w zakresie ogłoszonego postępowania znajdują się pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/239042bb-a509-4e87-ab07-4dca96941f04

Identyfikator postępowania: ocds-148610-8fa7274c-7d2d-11ed-94da-6ae0fe5e7159

Pliki edytowalne:

Załączniki: