Pomoc materialna dla uczniów 2017/2018 – stypendia szkolne

Informujemy, o możliwości odbioru druku wniosków na stypendia szkolne na rok szkolny 2017/2018 w siedzibie biura. Termin dostarczenia kompletu dokumentów w nieprzekraczalnym terminie do 15 września br.

Druk wniosku:

[dm]87[/dm]

Katalog wydatków podlegających refundacji:

[dm]88[/dm]

Dokumenty wymagane do wniosku na stypendia szkolne:

[dm]89[/dm]