Przetarg nieograniczony „Dostawa oleju napędowego do autobusów szkolnych Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku w 2021 r. z podziałem na zadania”

Ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami do pobrania.

Informacja z dnia 17 grudnia 2020 r. z otwarcia ofert

Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na 2021