ROZLICZENIE FAKTUR NA STYPENDIUM SZKOLNE

Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku informuje, że do rozliczenia z przyznanego stypendium szkolnego należy złożyć zestawienie faktur. Formularz zestawienia  do pobrania w załącznikach.