Komunikat: Stypendia szkolne

Wypłata stypendium szkolnego za miesiące od stycznia do czerwca 2009 r. odbędzie się począwszy od dnia:

15 czerwiec 2009 r.

16 czerwiec 2009 r.

17 czerwiec 2009 r.

w kasie Urzędu Miejskiego w Więcborku ul. Mickiewicza 22 w godzinie od 8:00 do 14:00. Z pobranej kwoty należy rozliczyć się do dnia 31 lipca 2009 r.