Zakończenie zajęć – Umiem pływać

Zajęcia z nauki pływania już za nami. Trzydzieścioro uczniów z klas I-III szkół podstawowych z Gminny Więcbork korzystało z bezpłatnych lekcji nauki pływania w programie Umiem pływać na basenie LAGUNA w Złotowie.
Projekt realizowany był w okresie od 12 marca 2018 r. do 18 czerwca 2018 r. w grupach 15 osobowych – 10 zajęć po 2 godziny.
Program zajęć nauki pływania prowadzony był pod okiem instruktorów pływania i został dostosowany do poziomu rozwoju psychofizycznego dzieci. Zajęcia w grupie piętnastoosobowej umożliwiły szybsze dostosowanie w wodzie wzmacniając poczucie bezpieczeństwa oraz pokonanie własnych słabości.
Projekt nauki pływania realizowany był na podstawie porozumienia pomiędzy Gminą Więcbork a Kujawsko – Pomorskim Związkiem Pływackim w Toruniu.