Zarządzenie Nr 0050.73.2015 Burmistrza Więcborka z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu oraz powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Pęperzynie

Zarządzenie Nr 0050.73.2015 Burmistrza Więcborka z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu oraz powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Pęperzynie

[dm]55[/dm]