Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych,
Nauczyciele i Wychowawcy,
Pracownicy Samorządów Lokalnych,
Osoby Prowadzące szkoły i placówki !

Dzień Edukacji Narodowej to wyjątkowe święto, które przypomina o wielkiej wartości, jaką stanowi edukacja oraz szczególnym posłannictwie i roli społecznej Tych, którzy tę wartość urzeczywistniają swoją codzienną pracą.
Z tej wspaniałej okazji do Szanownych Państwa Dyrektorów, Nauczycieli, Wychowawców, Wszystkich Pracowników Szkół i Placówek kieruję słowa szczerego uznania, szacunku oraz wyrazy wdzięczności za wysiłek i poświęcenie w realizowaniu trudnego, ale jakże pięknego zadania kształcenia dzieci i młodzieży.
Przyjmijcie Państwo w dniu swojego święta z serca płynące życzenia sukcesów i poczucia satysfakcji z wypełniania tej niełatwej służby, jakiej się Państwo podjęli.
Składam także wyrazy uznania i podziękowania Wszystkim Pracownikom Samorządów i Osobom Prowadzącym szkoły i placówki. Życzę, by wspaniały rozwój placówek oświatowych, które pozostają pod Państwa opieką, dawał przekonanie o wielkiej wartości misji wspierania oświaty i jak najwięcej powodów do zadowolenia.
Proszę również przyjąć serdeczne życzenia zdrowia i wszelkiej osobistej pomyślności.