Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo!
Nauczyciele, Dyrektorzy i Pracownicy Edukacji,
Rodzice i Uczniowie
Szkół i Placówek oświatowych województwa kujawsko – pomorskiego!

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wyrażamy słowa uznania dla dorobku i osiągnięć w pracy dydaktyczno-wychowawczej szkół i placówek oświatowych województwa kujawsko – pomorskiego. Celem szkoły było zawsze najlepsze przekazywanie wiedzy i wychowywanie dzieci i młodzieży, kształtowanie postaw patriotycznych, społecznych oraz ponadczasowych wartości związanych z polską tradycją narodową.
Uroczystości Dnia Edukacji Narodowej budzą refleksje nad trwałością dzieła naszych przodków w dziedzinie edukacji narodowej, a także służą otwarciu polskiej szkoły na nowoczesne specjalności oraz technologie informacyjne.
Szanowni Nauczyciele, Dyrektorzy Szkół i Pracownicy Edukacji, proszę przyjąć serdeczne życzenia satysfakcji w pracy z dziećmi i młodzieżą, efektywnej współpracy, dalszych sukcesów i osiągnięć zawodowych, zdrowia i pomyślności w życiu osobistym.
Drodzy Uczniowie, życzę Wam wielu osiągnięć w nauce i sukcesów związanych z rozwojem waszych zainteresowań, a także właściwego wykorzystania zdobytej w szkole wiedzy i umiejętności.
Rodzicom życzę satysfakcji płynącej ze współpracy ze szkołą oraz radości i zadowolenia z sukcesów swoich dzieci.
Niech Dzień Edukacji Narodowej oraz wszystkie inne dni w roku szkolnym będą radosne, spokojne, pełne zadowolenia, ale i odpowiedzialności za edukację, a także wychowanie tych, którzy są nadzieją narodu – polskich dzieci i młodzieży.