Harmonogram rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2023/2024

Harmonogram rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych

na rok szkolny 2023/2024

Lp.Czynności w postępowaniu rekrutacyjnymTerminy w postępowaniu rekrutacyjnymTerminy w postępowaniu uzupełniającym
1Składanie wniosków o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnychod 01.03.2023 r. do 13.03.2023 r.   do godz. 15:00od 03.07.2023 r. do 31.07.2023 r.   do godz. 15:00
2Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie            i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymod 14.03.2023 r. do 21.03.2023 r.od 01.08.2023 r. do 04.08.2023 r.
3Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych            i kandydatów niezakwalifikowanych22.03.2023 r.   do godz. 14.0007.08.2023 r.   do godz. 14.00
4Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczeniaod 22.03.2023 r. do 23.03.2023 r.   do godz. 15:00od 07.08.2023 r. do 10.08.2023 r.   do godz. 15:00
5Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych24.03.2023 r.   do godz. 14.0011.08.2023 r.   do godz. 14.00

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, obowiązują kryteria oraz dokumenty określone w Uchwale Nr XXVI/175/20 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym (Dz. Urz. Woj. Kuj.–Pom. z 2020 r., poz. 5775).