Wpływ zmian w systemie oświaty na organizację szkół na terenie Gminy Więcbork Dostosowanie szkół do nowej struktury szkolnej

Wchodząca w życie zmiana w systemie oświaty wprowadza nową strukturę szkolnictwa: – 8-letnią szkołę podstawową, – 4-letnie liceum, – 5-letnie technikum, – 3-letnią branżową szkołę I stopnia, – 2-letnią branżową szkołę II stopnia. Zmiany zaczną obowiązywać od 1 września 2017 r. Bliższe informacje na temat szczegółów reformy oświaty na wszystkich szczeblach edukacji można uzyskać na […]

Zawiadomienie o wyborze oferty na olej napędowy

Pobierz: zawiadomienie o wyborze oferty (41.57KB) Dodano: 27/12/2016 Zawiadomienie o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert na olej napędowy

Pobierz: Informacja z otwarcia ofert (40.20KB) Dodano: 27/12/2016 Informacja z otwarcia ofert

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Więcbork, dnia 23 grudnia 2016 r. BOOS.221.2.2016   Zamawiający: Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku ul. Pocztowa 16 89-410 Więcbork   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY   Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr BOOS.221.2.2016 „Dostawa i zakup oleju opałowego dla placówek oświatowych Gminy Więcbork w 2017 r.”.   WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ   Działając na podstawie […]

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Więcbork, dnia 23 grudnia 2016 r.     BOOS.221.2.2016       INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT       Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, […]