Informacja

 

Informacja w związku z postępowaniem rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych na terenie Więcborka na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Rodzice!

Postępowanie rekrutacyjne do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021 kończy się z dniem 27 marca 2020 r., tj. z dniem podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Dyrektor placówki, w której liczba kandydatów przekroczyła liczbę dostępnych miejsc, zawiadamia Burmistrza Więcborka o nieprzyjęciu dziecka w trybie postępowania rekrutacyjnego.

Uprzejmie informujemy, że wszystkim rodzicom dzieci, które nie dostały się do Przedszkola Gminnego „Niezapominajka” w Więcborku oraz do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Więcborku, Burmistrz Więcborka wskaże miejsce wychowania przedszkolnego.

Zgodnie z zapisami Prawa oświatowego, wskazanie nastąpi pisemnie, w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2020 r.

Dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku

Danuta Zawidzka

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Informacja Dyrektora Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku

Na potrzeby kontaktu z pracownikami

 Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku

w tym w razie konieczności umówienia

osobistego stawiennictwa

podaje się dodatkowe numery telefonów

662 254 579    lub    662 254 585

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

KOMUNIKAT Dyrektora Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku

KOMUNIKAT

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną,

 zawieszamy bezpośrednią obsługę

w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku!

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt

drogą elektroniczną lub telefoniczną!

 

W razie konieczności osobistego stawiennictwa proszę

o wcześniejsze umówienie wizyty:

elektronicznie: sekretariat@booswiecbork.pl

lub

telefonicznie: 52 3216 – 855

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

KOMNIUKAT BURMISTRZA WIĘCBORKA

KOMUNIKAT BURMISTRZA WIĘCBORKA
w sprawie zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem,
wywołującym chorobę o nazwie COVID -19

Z uwagi na aktualną sytuację w Polsce i na świecie Burmistrz Więcborka mając na uwadze ochronę mieszkańców naszej gminy podjął decyzję o ograniczeniu do odwołania osobistego przyjmowania interesantów Urzędu Miejskiego w Więcborku oraz jednostek organizacyjnych podległych Gminie.
Jeżeli jest taka możliwość prosimy o załatwianie spraw urzędowych za pośrednictwem platformy e-PUAP, drogą elektroniczną lub telefoniczną.

W sprawach pilnych, w których istnieje konieczność osobistego stawiennictwa proszę o wcześniejsze umówienie wizyty w Urzędzie Miejskim w Więcborku

tel. 52 3895 – 207
e-mail: umwiecbork@wiecbork.pl

Mając na uwadze Państwa bezpieczeństwo odwołuję wszystkie wydarzenia, imprezy, konferencje wewnętrzne i zewnętrzne organizowane przez Gminę.
Powyższe decyzje są podyktowane narastającym zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym koronawirusem.
Prosimy mieszkańców Gminy Więcbork powracających do Polski z wyjazdów zagranicznych, bez względu na miejsce pobytu za granicą oraz cel wyjazdu, do bezwzględnego odbycia 14 – dniowej kwarantanny domowej, licząc od dnia powrotu do Polski. Takie postępowanie jest podyktowane narastającym zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez koronawirusa COVID-19, stwarzającym bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia ludzi oraz tym samym konieczność podjęcia działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się choroby.
Z uwagi na fakt, ze sytuacja jest dynamiczna i trudno przewidzieć kierunki rozprzestrzeniania się wirusa, apelujemy o śledzenie bieżących komunikatów na stronach Głównego Inspektora Sanitarnego https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/ oraz Gminy Więcbork www.wiecbork.pl

Burmistrz Więcborka
Waldemar Kuszewski

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Odwołanie 5 targów pracy

Opublikowano Aktualności | Skomentuj