ZARZĄDZENIE BURMISTRZA WIĘCBORKA

ZARZĄDZENIE NR 0050.01.2019 BURMISTRZA WIĘCBORKA
z dnia 3 stycznia 2019 roku


http://booswiecbork.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: ZARZĄDZENIE BURMISTRZA WIĘCBORKA (499.55KB)
Dodano: 17/01/2019
w sprawie ustalenia w 2019 r. terminów przerw w pracy Przedszkola Gminnego „Niezapominajka” w Więcborku oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA WIĘCBORKA

ZARZĄDZENIE NR 0050.03.2019 BURMISTRZA WIĘCBORKA
z dnia 4 stycznia 2019 roku


http://booswiecbork.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: ZARZĄDZENIE BURMISTRZA WIĘCBORKA (719.09KB)
Dodano: 17/01/2019
w sprawie harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola Gminnego „Niezapominajka” w Więcborku oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Informacja w sprawie programu „Książki naszych marzeń”

Działając na mocy umowy zawartej z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim dnia 08 maja 2018 r. informuję, że w 2018 r. szkoły podstawowe, dla których Gmina Więcbork jest organem prowadzącym, zakupiły do bibliotek szkolnych książki za łączną kwotę: 42.468,02 zł.

Dofinansowaniem  objęto szkoły:

1 Szkoła Podstawowa im. E. i J. Orzelskich w Runowie Krajeńskim 4 000,00
2 Szkoła Podstawowa im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie 12 000,00
3 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Polskich Noblistów w Więcborku 11 988,26
4 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Więcborku 12 000,00
5 Szkoła Podstawowa w Zakrzewku 2 479,76
  RAZEM 42 468,02

 

Zakup książek był możliwy dzięki współfinansowaniu zadania ze środków budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” przyjętego uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r.

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Plan zamówień publicznych na 2019


http://booswiecbork.pl/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/pdf.gif Pobierz: Plan zamówień publicznych na 2019 (548.26KB)
Dodano: 30/12/2018
Plan zamówień publicznych na 2019

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Komunikat

31 grudnia 2018 r. (Sylwester)

Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku

będzie czynne w godzinach od 7:00 do 12:00

 

Opublikowano Aktualności | Skomentuj